4.01 Skulder - Supraspinatus.
GRATIS
PUBLISERT 26.09.2012

Triggerpunktbehandling 4.01 Skulder - Supraspinatus.

Episoder

1
Episode: 1 Lengde: 00:48
1.00 Trailer espen - triggerpunkter
2
Episode: 2 Lengde: 07:11
1.01 Presentasjon kursholder og kort om triggerpunkter.
3
Episode: 3 Lengde: 01:44
1.02 Introduksjon til triggerpunkter.
4
Episode: 4 Lengde: 01:36
1.03 Utstråling fra triggerpunkter.
5
Episode: 5 Lengde: 01:13
1.04 Palpasjonsretning
6
Episode: 6 Lengde: 02:13
1.05 Grep
7
Episode: 7 Lengde: 05:26
1.06 Generell lokalisering og behandling av trigger punkter.
8
Episode: 8 Lengde: 00:53
2.01 Nakke - øvre Trapezius.
9
Episode: 9 Lengde: 01:23
2.02 Nakke - Levator Scapula
10
Episode: 10 Lengde: 01:53
2.03 Nakke - suboccipitale muskler
11
Episode: 11 Lengde: 02:52
2.04 Nakke - Sternocleidomastoideus
12
Episode: 12 Lengde: 03:22
2.06 Nakke - Scalenus muskulatur.
13
Episode: 13 Lengde: 02:03
3.01 Kjeve - Masseter.
14
Episode: 14 Lengde: 01:32
4.01 Skulder - Supraspinatus.
15
Episode: 15 Lengde: 01:47
4.02 Skulder - Infraspinatus.
16
Episode: 16 Lengde: 02:36
4.03 Skulder - Subscapularis.
17
Episode: 17 Lengde: 00:56
4.04 Skulder - Teres Minor.
18
Episode: 18 Lengde: 03:10
5.01 Bryst - Pectoralis major.
19
Episode: 19 Lengde: 02:24
5.02 Bryst - Pectoralis Minor
20
Episode: 20 Lengde: 01:51
6.01 Arm - Underarmsfleksor
21
Episode: 21 Lengde: 03:28
6.02 Arm - Underarms ekstensorer
22
Episode: 22 Lengde: 01:54
7.01 Rygg - Latissimus Dorsi
23
Episode: 23 Lengde: 02:41
7.02 Rygg - Nedre trapezius
24
Episode: 24 Lengde: 02:29
7.03 Rygg - Rhomboideus
25
Episode: 25 Lengde: 05:18
8.01 Bekken - Gluteus
26
Episode: 26 Lengde: 04:18
8.02 Bekken - Psoas
27
Episode: 27 Lengde: 01:56
8.03 Bekken - Iliacus
28
Episode: 28 Lengde: 02:52
8.04 Bekken - Piriformis
29
Episode: 29 Lengde: 03:03
9.01 Ben - Vastus medialis
30
Episode: 30 Lengde: 03:07
9.02 Ben - Gastrocnemius.
31
Episode: 31 Lengde: 02:26
10.01 Avslutning.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?