Digital terapi

Digital terapi

Vil du hjelpe flere pasienter enda bedre. Har du samtidig lyst til å frigjøre tid, ha mulighet til å jobbe fra fjell eller fjord og samtidig øke inntekten din. Da er kurset digital terapi midt i blinken for deg. KUN 20 PÅMELDTE FÅR OPPSTART 1 NOVEMBER - SIKRE PLASSEN DIN NÅ! Det blir live webinar hver onsdag kl 20 etter dette med spørsmål og svar fra CEO Simen Laugsand. Alle webinarer filmes og kan sees i etterkant.
Pris 1 500,-
Noe av det beste med digital terapi er jo at du kan jobbe fra hvor som helst!

Om kurset

Kurset digital terapeut hjelper deg å ta steget over i den digitale verden og behandle dine pasienter ved hjelp av digital kommunikasjon og digitale verktøy.

I løpet av kursets 10 moduler vil du tilegne deg kompetanse om å drive en digital virksomhet og hvordan du i praksis kan behandle pasienter digitalt uten at det går på bekostning av kvaliteten i håndverket. Digital behandling har de siste to årene vist svært lovende resultater i en rekke norske studier og har potensial til å revolusjonere hvordan du som terapeut arbeider. Gjør deg klar til en lærerik reise som vil resultere i høyere inntekt for din virksomhet, flere pasienter i din portefølje og bredere rekkevidde for dine tjenester.

Gjennomføring

I løpet av 10 uker skal du tilegne deg kunnskap fra pensum, delta på forelesninger og gjøre tilhørende oppgaver. Hver uke vil vi gjennomføre et live webinar hvor vi veileder og hjelper deg med å forstå fremgangsmåte og metode. For å bestå kurset må alle forelesninger være gjennomgått, oppgaver gjort og læringsmål bestått. Avsluttende eksamen består av en 30 minutters praktisk-muntlig digital eksamen.

Bakgrunn

Kurset er basert på forskning om digital behandling av pasienter gjennomført av Norges Idrettshøyskole og Helsehøyskolen Kristiania.

Pris og oppstart

Kurset har en verdi på NOK 9 990,- og slippes nå til NOK 999,- for de 50 første som melder seg på. Oppstart er 4. september 2023 og varer til og med 6. november 2023.

Episoder

1
Episode . Tid 01:27

Intro Digital terapi
Gratis

3
Episode . Tid 23:10

Foredrag Telerehab - Andrea Kulseng

4
Episode . Tid 17:16

Styrketrening - basis !

5
Episode . Tid 15:15

Styrketrening i praksis

6
Episode . Tid 16:29

Kondisjonstrening teori

7
Episode . Tid 11:43

Kondisjonstrening praksis

8
Episode . Tid 08:05

Promotering del 1

9
Episode . Tid 09:43

Promotering del 2

11
Episode . Tid 50:23

ABEL Metoden

12
Episode . Tid 30:01

Hvordan levere høy faglig kvalitet online - Teoretisk fokus!

13
Episode . Tid 43:08

Hvordan levere høy kvalitet online - praktisk fokus.

14
Episode . Tid 49:09

Salg og markedsføring av ditt digitale behandlingstilbud

Moduler

1

Innledning og bakgrunn for digital terapi samt introduksjon av ABEL-plattformen

I kursets første modul vil du bli kjent med årsaken til behovet for å benytte digital terapi som en sentral del av ditt behandlingstilbud ut til pasienter og hvilke fordeler digital terapi vil gi dine pasienter og din virksomhet. Du vil bli kjent med det digitale verktøyet du får tilgang til underveis i studieforløpet og bli igangsatt med opplæring i verktøyet. Du vil også få innsikt i hvem foredragsholderne på kurset er og hvilke forventninger du kan ha til utbytte fra kurset.
2

Forskning på digital terapi

Hva viser forskning oss om bruk av digital terapi i praksis. Andrea Kulseng vant NFF´s studentpris for sin oppgave om pasienters erfaring med fysioterapi gjennom telerehabilitering. I denne modulen tar Andrea for seg den forskningen som har blitt gjort på feltet og de erfaringene pasientene har med dette verktøyet.
3

Styrketrening som behandling for pasienter

Denne modulen gir en grunnleggende teoretisk forståelse av styrketrening. Den dekker de grunnleggende prinsippene for styrketrening, dens effekter på kroppen, og hvordan det kan brukes til å forbedre generell helse og velvære.
4

Praktisk bruk av styrketrening i behandling

Denne modulen fokuserer på den praktiske bruken av styrketrening i ABEL-programmet. Den gir instruksjoner om hvordan man kan utforme og implementere styrketreningsprogrammer for individuelle brukere innenfor ABELs rammer.
5

Utholdenhetstrening som behandling for pasienter

Denne modulen gir en grunnleggende teoretisk forståelse av utholdenhetstrening. Den dekker de essensielle prinsippene for utholdenhetstrening, dens innvirkning på kroppen, og hvordan det kan brukes til å forbedre helse og kondisjon.
6

Praktisk bruk av utholdenhetstrening i behandling

Denne modulen fokuserer på den praktiske implementeringen av utholdenhetstrening i ABEL-programmet. Den gir retningslinjer for utforming av utholdenhetstreningsprogrammer som er skreddersydd for individuelle brukere, og gir instruksjoner om hvordan disse programmene kan utføres effektivt i ABELs system.
7

Grunnleggende prinsipper for digital terapi

Her gjennomgåes de viktigste prinsippene for anamnese, undersøkelse og tiltak, og hvordan du kan kommunisere med pasienten ved å oppsummere relevante funn og forklare tilnærmingen og intervensjonene på en effektiv måte slik at pasienten forstår hva som skal til for å bli bedre. Du vil få en innføring i hvordan hjelpe pasienten til å optimalisere sin hverdag. Det vil være fokus på smerte, funksjon og prestasjon, og hvordan vi ved hjelp av digital terapi kan bidra til at bedre livskvalitet.
8

Digital terapi i praksis

I denne modulen vil du utvide ditt undersøkelses - og øvelsesregister slik at du kan fasilitere at pasienten beveger seg lettere, friere og med mindre smerte. Du vil lære å lage en tydelig «steg for steg» plan der vi tar utgangspunkt i hvor pasienten er nå, for deretter å finne veien videre sammen - der man skaper tydelige arbeidsoppgaver, og bruker Abel appen sammen med pasienten for å implementere tiltakene man blir enig om.
9

ABEL-metoden

Mange fag grupper har allerede tatt steget inn i digital terapi verden og bruker Telerehab daglig med stort hell. Fysioterapeuter bruker dette i mindre grad og da normalt sett bare som en tilleggstjeneste og som ekstra oppfølging etter eller under konsultasjoner på klinikken. I denne modulen så skal du lære hvordan du kan gjøre enkle forandringer i din arbeidsmetodikk slik at Digital terapi faktisk kan bli en stor ekstra inntekt for deg og din klinikk, eller kanskje også at dette vil bli din nye arbeidshverdag.
10

Markedsføring og salg av ditt digitale behandlingstilbud

Etter at du har tilegnet deg ny kompetanse om hvordan utføre effektiv digital terapi av dine pasienter vil den største og viktigste modulen gi deg innsikt og forståelse for hvordan du skal omsette den nyvunne kompetanse til økt omsetning i din virksomhet. Gjennom 5 enkeltforelesninger om definering av målgruppe, fastsetting av priser, valg av distribusjonskanal, oppsett av promoteringskampanjer og innsikt i en effektiv salgsprosess vil du bli i stand til å tilegne deg en stor portefølje av kunder/pasienter fra et vidt nedslagsfelt. Erfaringsmessig er denne modulen den mest verdifulle for terapeuter på grunn av manglende fokus på salg og markedsføring i det tradisjonelle utdanningsforløpet. Vi gleder oss derfor til å hjelpe deg med å gjøre salg på en skånsom og ufarlig måte.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?