Stress – få tankene til å spille på lag!

Theory And Treatment 25:01
Stress – få tankene til å spille på lag!

Er stress skadelig? Hvordan påvirker stress oss? Hvordan kan man mestre stress i hverdagen?

Mer

Stressrelaterte utfordringer øker i omfang, og vi kan daglig lese om hvor farlig stress er for oss. Det er godt dokumentert at det er ugunstig å gå med en langvarig aktivering av stress - men bedres folkehelsa av dette ensidige fokuset på det negative? Har vi glemt at vi trenger stress for å utvikle oss? Opplevelse av stress kan påvirkes, og relativt enkle verktøy kan gi både oss og pasientene økt mestring og livskvalitet. 

 

Læringsmål

> Du bør etter denne forelesningen kunne redegjøre for CATS-modellen.

> Du bør etter denne forelesningen kunne si noe om hvordan stress påvirker oss i hverdagen.

> Du bør etter denne forelesningen gi noen konkrete forslag til hvordan man kan mestre stress i hverdagen. 

> Du bør etter denne forelesningen kunne diskutere relasjonen mellom stress og verdier.

 

 

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?