29. Taping - modifisert "low dye"
GRATIS
PUBLISERT 08.12.2012

Fotundersøkelse og -behandling 29. Taping - modifisert "low dye"


Her demonstreres en modifisert versjon av tapeteknikken "low dye". Det vises i både stående, ryggliggende og mageliggende. 

Læringsmål
Du bør etter denne forelesningen vite hvordan man kan tape en modifisert low dye. 

Episoder

1
Episode: 1 Lengde: 00:48
Trailer
2
Episode: 2 Lengde: 02:07
1. Introduksjon av foredrag og kursholdere
3
Episode: 3 Lengde: 03:49
2. Fotens anatomi og biomekanikk - basis
4
Episode: 4 Lengde: 04:14
3. Fotens anatomi og biomekanikk - mellomfot og forfot
5
Episode: 5 Lengde: 06:25
4. Fotens buer og muskulære strukturer
6
Episode: 6 Lengde: 01:57
5. Fotens bakre del - ankelleddet
7
Episode: 7 Lengde: 05:09
6. Fotens bakre del - subtalarleddet
8
Episode: 8 Lengde: 10:09
7. Holdningsanalyse
9
Episode: 9 Lengde: 03:41
8. Ganganalyse - introduksjon
10
Episode: 10 Lengde: 03:32
9. Hælisett og kontaktfase
11
Episode: 11 Lengde: 04:16
10. Støtdempende muskler
12
Episode: 12 Lengde: 07:49
11. Midtre standfase
13
Episode: 13 Lengde: 02:13
12. Fraspark
14
Episode: 14 Lengde: 03:16
13. Pronasjon ved gange
15
Episode: 15 Lengde: 12:30
14. Plager grunnet overpronasjon
16
Episode: 16 Lengde: 13:28
15. Bevegelser i sagittalplanet
17
Episode: 17 Lengde: 04:36
16. Nøytralstilling subtalar og knee to wall-test
18
Episode: 18 Lengde: 01:59
17. Passiv dorsalfleksjon
19
Episode: 19 Lengde: 02:33
18. Mobilisering av talus
20
Episode: 20 Lengde: 04:42
19. Mobilisering av fibula - distalt og proksimalt
21
Episode: 21 Lengde: 03:18
20. Mobiliseringsteknikk ved overtråkk
22
Episode: 22 Lengde: 02:46
21. Test av pronasjon og supinasjon
23
Episode: 23 Lengde: 03:01
22. Test av varus i forfoten
24
Episode: 24 Lengde: 02:35
23. Test og behandling av cuneiforme og 1. metatars
25
Episode: 25 Lengde: 04:38
24. Test av dorsalfleksjon i hallux
26
Episode: 26 Lengde: 02:44
25. Undersøkelse og behandling av cuboid
27
Episode: 27 Lengde: 07:12
26. Test av benlengdeforskjell
28
Episode: 28 Lengde: 04:43
27. Downing test og behandling av ilium
29
Episode: 29 Lengde: 05:14
28. Bruk av tape
30
Episode: 30 Lengde: 08:07
29. Taping - modifisert "low dye"
31
Episode: 31 Lengde: 02:21
30. Pasienteksempel - "low dye" på plattfot
32
Episode: 32 Lengde: 05:26
31. Taping av plantarfascitt
33
Episode: 33 Lengde: 06:12
32. Generelt om såler
34
Episode: 34 Lengde: 09:34
33. Pasienteksempler
35
Episode: 35 Lengde: 07:20
34. Test-retest

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?