Sigbjørn svarer på spørsmål

Div 31:21
Sigbjørn svarer på spørsmål

En av fagets beste svarer på spørsmål fra en av fagets beste.

Mer

"En av fagets beste, svarer på spørsmål fra en av fagets beste".

For å kunne lære enda mer fra våre forelesere så har vi nå fått Manuelterapeut Marius Lind Stenhaug til å stille spørsmål til Sigbjørn Hjorthaug.

De spørsmålene Sigbjørn svarer på er :

1. Det har i senere tid, ved flere studier blitt satt spørsmålstegn ved viktigheten av scapula stilling og bevegelse ifm skulderplager. Har denne kunnskapen endret noe av din praksis.

2. Hva tenker du om diagnotistikk rundt skulder? Store skuldernavn som Jeremy Lewis og Chris littlewood påpeker at man ikke er i stand til vevsspesifikk diagnotistikk i skulder, får dette noe å si for undersøkelse og behandling.

3. Hva tenker du om Lewis sin symptom modification procedure, sml med f.eks ortopediske tester?

4. Hva tenker du om studien til Chris littlewood som viste at en enkelt øvelse er like effektiv som et mer utførlig " standard" skulderprogram?

5. Hva føler du er suksesskriteriene for skulderrehab?

6 Flere studier har vist at manuell behandling har lite å tilføye til treningsterapi, har manuelle teknikker en viktig plass i skulderrehab?

7. Hvilken plass har holdningskorrensjon i behandling av nakkeplager? 

8. Hvilken plass har manuell behandling av nakkeplager?

9. Er det viktig å kunne identifisere segmentelle dysfunksjoner i diagnotistikk og behandling av nakkeplager?

 

 

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?