"SENTRAL SENSITIVISERING OG MOTORISK KONTROLL"

Div 1:13:10
"SENTRAL SENSITIVISERING OG MOTORISK KONTROLL"

Lars Johan Viddal MSc tar deg gjennom et av nevrovitenskapens vanskelige temaer.

Mer

De siste årene har det blitt rettet et fokus på smerter fra et nevrovitenskaplig perspektiv innen rehabilitering av muskelskjelettlidelser. Sentral sensitisvisering og motorisk kontroll har fått oppmerksomhet som variabler som påvirker smerteopplevelser assosiert med flere muskelskjelettlidelser. I dette foredraget vil noe av teorien som linker kortikale endringer og smerter bli presentert. 

Lars-Johan Viddal ble utdannet som fysioterapeut gjennom Saxion University of Applied Science, Nederland, og har videre en Master of science in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy fra University of Leuven, Belgia, der han også har arbeidet som forskningsassistent ved Departement of Neuroplasticity and Motor control. Han forfattet masteroppgaven “Pain Perception and Corticospinal Excitability During Observation of Lifting Actions: A Proof of Concept Study on Low Back Pain”. De siste årene har han arbeidet som fysioterapeut i drifttilskudd og som prosjektleder innen rehabilitering.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?