Psykisk Helse - veien til et godt behandlingsresultat
Div | Lengde: 48:18

Psykisk Helse - veien til et godt behandlingsresultat

Når psykiske utfordringer står i veien for et godt behandlingsresultat.

Mer

Depresjon- og angstplager kan gjøre det vanskelig for pasienter å gjennomføre eller følge opp behandling. Kjennskap til symptomer og friskfaktorer ved psykiske helseplager kan gjøre oss tryggere i møte med mennesker som opplever slike plager, slik at ikke de psykiske utfordringene ikke står i veien for effektiv behandling.Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?

Login