"Manipulasjonsrelaterte emner - En realitetsorientering"

Div 52:12
"Manipulasjonsrelaterte emner - En realitetsorientering"

MT Marius Stenhaug stiller og svarer de ubehagelige spørsmålene rundt temaet.

Mer

Marius er manuellterapeut og jobber i privat praksis på Trimmen i Drammen.

Faglig har har han de siste årene vist sitt faglige engasjement via sosiale medier. Ved universitet i Bergen skrev han sin masteroppgave på ”early use of spinal manipulation for low back pain patients satisfying a clinical prediction rule. Foredraget han skal holde for L5 vil være et kunnskapsbasert perspektiv omkring  manipulasjonsbehandling:

” Det er mange myter omkring terapeuters evner til å finne og behandle dysfunksjoner i ryggsøylen. I de fleste yrkesgrupper som bruker manipulasjonsbehandling, fremeves viktigheten av å spesifikk undersøkelse og behandling av segmentelle dysfunksjoner for et suksessfult utkomme. Dette foredraget er en realitetsorientering rundt effekten av manipulasjon, samt vår evne til spesifikk undersøkelse og behandling av segmentelle dysfunksjoner. Det vil også vise hvordan vi basert på dokumentasjonen kan ha et mer pragmatisk forhold til manipulasjon, uten at dette går utover behandlingseffekten”.

 

Dette foredraget er absolutt ingen harselas med de som bruker manipulasjoner til hverdags. Men etter kurset vil en iallefall ha kunnskapen til å stille spørsmålstegn til de mer spesifikke bitene av kunnskapen, og også kanskje den vidstrakte bruken av dette kontra andre inngrep.

Marius burde vært på pensumlista til alle manuelle faggrupper.

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?