"Den relasjonelle kroppen - Interoseptive perspektiver og verktøy i endringsarbeid"

Div 1:25:24
"Den relasjonelle kroppen - Interoseptive perspektiver og verktøy i endringsarbeid"

Interoseptive perspektiver og verktøy i endringsarbeid.

Mer

Den relasjonelle kroppen - interoseptive perspektiver og verktøy i endringsarbeid.

Psykomotorikere er opptatt av at kroppen er relasjonell - innad og utad. Erkjennelsen av at vi ikke bare har kropp, men også er kropp, kommer med muligheter om at endring kan komme igjennom det å være.

I dette foredraget vil vi utforske litt hva som kan forme vårt indre miljø og våre fornemmelser (både i møte med livet og med helsevesenet), hvordan vi kan forholde oss til dette som terapeuter og måter vi sammen med pasienten kan utforske deres kroppslige opplevelser. Dette gir oss grunnlaget for så å gå inn i et meningsfylt endringarbeid med dem på fornemmelsesnivå.


#interosepsjon #selvregulering #smertemodulering #implisitthukommelse#fraimplisitttileksplisitt #persepsjon

 

Ønsker du å motta nyheter og gode tilbud fra oss?